Profil

Advokat Marianne K. Bale er stifter af Advokatanpartsselskabet Bale.

På den familieretlige side er fokus rettet mod familie- og arveretten. Et retsområde, der fordrer stor juridisk indsigt, men som også kræver en empatisk og personlig tilgangsvinkel med behørig hensyntagen til menneskelige værdier.

Advokatanpartsselskabet er på den erhvervsretlige side specialiseret i håndtering af problemstillinger relateret til B2B-virksomheders styring af deres kundeporteføljer.
Advokatanpartsselskabet assisterer blandt andet sine virksomhedsklienter i forbindelse med intern optimering af kreditpolitikken, salgsprocesser, leveringsbetingelser og rykkerprocedurer.

Retssager føres ved by- og landsretten. Alt sammen med det formål at skabe øget likviditet og minimere tabsrisici hos virksomhedsklienterne.

Advokatanpartsselskabet Bale er på baggrund af ovennævnte specialer medlem af Danske Familieadvokater og Danske Inkassoadvokater.