Mediation

Konflikthåndtering via mediation

Én konflikt - to vindere! Mere præcist kan mediation ikke beskrives.

Som certificeret mediator hjælper advokat Marianne K. Bale parterne i en konflikt til selv at løse deres uenigheder.

Mediator bistår parterne med at bygge bro mellem deres interesser og behov uden at de personlige og/eller forretningsmæssige relationer påvirkes negativt.

Advokat Marianne K. Bale afgør ikke konflikten, men hun sørger i stedet for, at hver part får mulighed for at blive hørt og for at fremlægge sine synspunkter for den anden. Målet er, at parterne selv skal nå til en fælles aftale, der giver størst mulige fordele for begge parter.

Mediationsprocessen er langt hurtigere end processen ved domstolene og omkostningerne langt mindre. Disse forhold er for mange en væsentlig årsag til at vælge mediation frem for en retssag.

.................................


Advokat Marianne K. Bale er uddannet og certificeret som mediator hos CrossingCultures.

http://www.crossingcultures.dk/

 


Mediationer gennemføres jævnligt i samarbejde med mediator Marianne Spandet Jakobsen.

http://www.recome.dk/