Kategoriarkiv: Skilsmisse

Forældres indbyrdes aftale omkring bopæl/samvær tilsidesætter dom

Forældre som har ophævet samlivet oplever ofte, at de ikke kan nå til enighed omkring børnenes bopæl. Når forældrene ikke kan blive enige, ender sagen for retten, som må træffe en afgørelse. Men hvad så bagefter, når en af parterne har vundet?

Heldigvis oplever flere af vores klienter at samarbejdet med den anden forælder forbedres , når sagen er afsluttet ved retten. Det kan der være flere forskellige grunde til; eksempelvis lægger en verserende sag ofte et vist pres på sagens parter, der under sagsforløbet hver i sær let kommer til at bruge uforholdsmæssigt meget tid og energi på at fremstå på den bedst tænkelige måde og samtidigt fremstille den anden forælder på en knap så positiv måde.

Når samarbejdet efter rettens afslutning af sagen fungerer (nogenlunde) optimalt igen, sker det i ny og næ, at forældrene ønsker en anden løsning end den, retten kom frem til. Og der er intet i vejen for at forældrene aftaler, hvad der fremadrettet konkret skal gælde for dem; – heller ikke selvom denne aftale måske er stik modsat rettens afgørelse.

Bliver forældrene senere hen igen uenige om forholdene, kan der dog opstå et meget vigtigt spørgsmål: hvad gælder nu? Rettens afgørelse eller forældrenes indbyrdes aftale?

Vestre Landsret har for nyligt taget stilling til netop dét spørgsmål. Helt konkret drejede det sig om, at retten tidligere, i 2011, havde truffet afgørelse om, at parternes fællesbarn skulle have bopæl hos far og almindeligt samvær med mor. Umiddelbart efter dommens afsigelse valgte forældrene imidlertid, at barnet i stedet skulle have bopæl hos mor og almindeligt samvær med far – altså det modsatte af rettens afgørelse. Tre år senere, i 2014, formodentlig på grund af en uenighed mellem forældrene, indbragte far en ny sag for fogedretten, med påstand om at retten nu skulle tvangsfuldbyrde dommen fra 2011, således at barnet skulle have bopæl hos far. Sagen blev afvist af fogedretten, der mente, at parterne ved aftale havde fraveget dommen, og at deres aftale vægtede højere end rettens afgørelse tre år tidligere.

Hvis man som forældre efter rettens afgørelse vælger at aftale noget andet, vil denne aftale altså i følge Vestre Landsret være gældende. Ønsker den ene forælder senere – af den ene eller den anden grund – at falde tilbage på rettens afgørelse, må der derfor startes en ny sag ved Statsforvaltningen og senere ved byretten. Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at en ændring kun kan foretages, hvis der vurderes at være væsentlige forandringer i de faktiske forhold og at en ændring vil være det bedste for barnet.

domstol (billede til bloggen)

Oprettelse af ægtepagt – uromantisk eller snusfornuftigt?

Nogle mennesker forbinder oprettelse af en ægtepagt med noget dybt uromantisk. Derfor kan det være rigtig svært at få fortalt en nuværende eller kommende ægtefælle, at man gerne vil drøfte fordele og ulemper ved at indgå en ægtepagt.

Men der kan være mange gode grunde til at oprette en ægtepagt – grunde, der på ingen måde betyder, at man forbereder sig på en skilsmisse; man forsøger blot at minimere risikoen for økonomiske konflikter ved en eventuel fremtidig skilsmisse. Faktisk bør en ægtepagt betragtes på nøjagtig samme måde som en indboforsikring – man håber aldrig, at man får brug for den, men skulle skaden ske, er det rart at have vished om, hvordan man økonomisk er stillet!

Udgangspunktet i dansk ret er, at hver ægtefælle ved en skilsmisse skal overdrage halvdelen af sine aktiver til den anden part.
Ved oprettelse af ægtepagt kan det i stedet aftales, at hver part går med de ting, som vedkommende bragte ind i ægteskabet.
Erhvervelser under ægteskabet kan man særskilt aftale, om der skal deles eller ej.

Nedenfor ses eksempler på situationer, hvor en ægtepagt er vigtig:

  1. I har begge en sund økonomi og I har begge børn fra tidligere forhold.
    I ønsker, at jeres respektive børn skal have flest mulige af de midler, som I hver i sær efterlader jer, idet den anden ægtefælle har tilstrækkeligt til at klare sig på egen hånd ved en eventuel skilsmisse.
  2. En af jer driver en virksomhed eller har udvalgte aktiver der ønskes beskyttet, hvis samlivet skulle gå i stykker.
  3. En af jer har gæld – eller er i risiko for at få gæld –  og den anden ægtefælle skal via en ægtepagt beskyttes mod at skulle aflevere midler til den gældsplagede ægtefælles kreditorer ved en eventuel skilsmisse (og død).
  4. Den ene part har arvet og ønsker at sikre, at arven “bliver” i vedkommendes gren af familien.

Drøftelser omkring oprettelse af ægtepagt eller ej  bør tages af alle ægtepar –  I bliver på den måde tvunget til at tage stilling til jeres økonomiske situation; både i forbindelse med eventuel skilsmisse og i forbindelse med den enes død.

Har du spørgsmål omkring de juridiske rammer for familiens økonomi eller ønsker du og din ægtefælle at oprette en ægtepagt, er I velkomne til at kontakte os hos Advokatanpartsselskabet Bale.

Skriv gerne under på en ægtepagt - det er en stor fordel at være på forkant med hvad der skal ske ved en eventuel skilsmisse.
Vær ikke bange for at tage snakken om at oprette en ægtepagt – det er en stor fordel at være på forkant , hvis samlivet en dag knager.

Få hjælp til din bodeling

Skal I skilles? Så få hjælp til bodelingen hos os – så kan I koncentrere jer om alt det andet.

Næsten hvert andet ægteskab ender desværre med skilsmisse. Og skal man skilles, så skal der ske en økonomisk opdeling af begge ægtefællers formue, også kaldet “fællesboet”.
Det er ikke kun et spørgsmål om, hvem der skal have sofaen, og hvem der skal blive boende i huset. Der er mange udfordringer ved en bodeling, og det kan være rigtig svært at overskue, hvis man ikke forinden skilsmissen har oprettet en ægtepagt.
Det kan være en god idé at kontakte en advokat, der kan stå for bodelingen. På den måde kan I koncentrere jer om alle de andre vigtige ting; – børnene, boligsøgningen og skabelsen af de nye rammer for fremtiden.

Hos Advokatanpartsselskabet Bale kan vi hjælpe dig i forbindelse med din bodeling. Ring til os og book et møde, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.