Månedsarkiv: august 2014

Glem ikke at børnene ikke er ting, som skal deles ved en skilsmisse

Hvis I går fra hinanden, så husk at børnene let kommer i klemme mellem jer.

Nogle mennesker bliver nemt enige om, hvor børnene skal bo efter en skilsmisse eller en samlivsophævelse. Desværre er der andre, der ikke kan lægge skuffelsen og vreden mod ekspartneren bag sig, og som kommer til at bruge børnene som led i afstraffelsen af den anden forælder.

Vi hjælper i de situationer, hvor tingene går i hårdknude for forældre, der er gået fra hinanden. Det kan være spørgsmål omkring forældremyndighed, samvær eller bopæl, der ikke kan opnås enighed om. Kan parterne ikke selv finde en løsning i mindelighed, må sagerne i sidste ende afgøres af Statsforvaltningen eller af Retten.

Det er en svær situation for såvel børn som voksne at befinde sig i.
Hos Advokatanpartsselskabet Bale har vi årelang erfaring i sagsførelse både hos Statsforvaltningen og i Retten, og vi bistår forældre med at komme igennem processen på bedst mulige vis.

Står du i en konflikt med din tidligere partner omkring børnene, så kontakt os og book et møde, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig og dine børn.

Få hjælp til din bodeling

Skal I skilles? Så få hjælp til bodelingen hos os – så kan I koncentrere jer om alt det andet.

Næsten hvert andet ægteskab ender desværre med skilsmisse. Og skal man skilles, så skal der ske en økonomisk opdeling af begge ægtefællers formue, også kaldet “fællesboet”.
Det er ikke kun et spørgsmål om, hvem der skal have sofaen, og hvem der skal blive boende i huset. Der er mange udfordringer ved en bodeling, og det kan være rigtig svært at overskue, hvis man ikke forinden skilsmissen har oprettet en ægtepagt.
Det kan være en god idé at kontakte en advokat, der kan stå for bodelingen. På den måde kan I koncentrere jer om alle de andre vigtige ting; – børnene, boligsøgningen og skabelsen af de nye rammer for fremtiden.

Hos Advokatanpartsselskabet Bale kan vi hjælpe dig i forbindelse med din bodeling. Ring til os og book et møde, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

 

Advokatfirmaet Bale tilbyder nu advokat-inkasso til fast pris!

Har I også erfaret, at ikke alle inkassoprodukter er effektive…? At nogle af produkterne blot påfører jer tab på bundlinjen, fordi jeres fordringer tabes på gulvet?

Ønsker I at sikre en individuel og værdiskabende behandling af jeres inkassosager og vil I samtidig gerne kende prisen for inddrivelsesarbejdet på forhånd, er I velkomne til at kontakte os på tlf. 70 20 71 19 eller på mail@bale.dk for at høre nærmere om vores inkassoløsning til fast pris.

Inkasso til fast pris

Hent pdf her

Særeje for børn på arven fra forældrene

Det er et udbredt ønske blandt forældre, at arven efter dem skal være deres barns særeje. Et særeje indgår nemlig ikke i barnets eventuelle bodeling med en nuværende eller kommende ægtefælle i tilfælde af, at barnet bliver skilt efter at have modtaget arv fra forældrene.

Ved at man som testator fastsætter et særejevilkår i sit testamente, sparer man sit barn for ubehagelige drøftelser med dets nuværende eller kommende ægtefælle om, hvorvidt ægtefællen vil være med til at oprette og tinglyse en ægtepagt, der gør barnets arv til særeje; sådanne drøftelser er jævnligt ganske belastende for parforholdet og falder ikke altid positivt ud.

En gyldig og retskraftig bestemmelse om at den arv, man efterlader sig, skal tilfalde ens barn som særeje, kan udelukkende træffes i testamentsform.

Der findes forskellige typer særeje og arvelader skal i sit testamente også tage stilling til typen af særeje.

Hvis man indsætter et vilkår i sit testamente om rent skilsmissesæreje, beholder ens barn arven – eller resterne af den – i tilfælde af separation og skilsmisse. Til gengæld bliver arven til fælleseje ved barnets eller svigerbarnets død og det betyder, at halvdelen af arven tillægges svigerbarnet som såkaldt boslod. Særligt hvis testators barn lever længere end svigerbarnet, kan det være meget uheldigt, at barnet i boslod skal aflevere halvdelen af sin arv til svigerbarnets dødsbo; – er svigerbarnet ikke økonomisk solid, går arven lige ned i lommen på svigerbarnets kreditorer …

For at undgå at sætte barnet i denne situation kan forældre i deres testamente træffe bestemmelse om, at arven efter dem gives som et såkaldt kombinationssæreje, der er at betragte som barnets fuldstændige særeje både ved skilsmisse og hvis barnet bliver længstlevende i dets ægteskab. Det fuldstændige særeje skal barnet nemlig ikke aflevere halvdelen af til sin afdøde ægtefælles dødsbo.