Månedsarkiv: juni 2014

Hvorfor er testamentet så vigtigt?

140807a1481

Principielt er oprettelse af et testamente vigtigt for alle, såvel enlige, samlevende som ugifte, idet testamentet aktivt fastlægger de personlige ønsker for fordeling af ens aktiver og formue, den dag, man ikke er her længere. Der findes dog særlige typesituationer, hvor testamentet får ekstra stor betydning og nogle af disse situationer gennemgås i det følgende af advokat Marianne K. Bale, der er indehaver af Advokatanpartsselskabet Bale og medlem af Danske Familieadvokater.

Dine og mine børn
Hvis et samlevende par – eller et ægtepar – ønsker at fordele arven efter sig til deres respektive børn enten ligeligt eller ud fra nærmere angivne brøker, skal dette reguleres i et testamente, idet Arveloven kun opstiller regler omkring arv til biologiske børn. Læs videre Hvorfor er testamentet så vigtigt?